Aby wypożyczyć sprzęt zimowy, należy spełniać następujące warunki:


1.Przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), z którego pracownik wypożyczalni spisze dane do karty wypożyczalni;
2.Złożyć czytelny podpis na karcie wypożyczenia sprzęt zimowego i oświadczeniu o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, zaakceptowaniu jego treści oraz przyjęciu sprzętu zimowego sprawnego technicznie;
3.Być osobą pełnoletnią i trzeźwą;
4.Opłatę za wypożyczenie sprzęt zimowego pobiera się z góry lub po zwrocie wypożyczonego sprzętu zimowego, w/g cennika.
5.Przyjmujemy płatności gotówką.
6.W przypadku utraty wypożyczonego sprzętu zimowego lub jego wyposażenia na skutek kradzieży lub zgubienia wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości sprzętu zimowego lub jego wyposażenia + koszty wypożyczenia określone w cenniku.
7.Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia sprzętu zimowego bez podania przyczyny.
8.Gdy sprzęt zimowy ulegnie uszkodzeniu, zepsuciu lub zostanie ukradziony wypożyczający poniesie koszty szkody i napraw.
9.Wypożyczający sprzęt zimowy zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu zimowego.
10.Za wady ukryte w częściach sprzętu zimowego (materiałach) wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności
11.Oddając sprzęt zimowy po zamknięciu, klient zobowiązany jest opłacić dodatkową stawkę godzinową, wpisaną na karcie wypożyczalni w momencie wypożyczenia sprzętu.